Rada krajské organizace

Matouš Vencálek
předseda
matous.vencalek@zeleni.cz
tel.: 603 931 205

Helena Továrková
místopředsedkyně
helena.tovarkova@gmail.com
tel.: 601 377 409

Ivo Burger
člen
burger@centrum.cz
tel.: 725 352 955

Terezie Čížková
členka
tereziecizkova@seznam.cz

Jasna Flamiková
členka
flamikova@brno-stred.cz

Alvin Korčák
člen
alvin.korcak@zeleni.cz 
tel.: 725 352 955

Petr Novotný
člen
novotny@phil.muni.cz

Transparentní financování

Transparentní účet jihomoravských Zelených